Naše služby

INTERIÉR

Návrh a štúdia interiéru

Štúdia interiéru predstavuje návrh na základe zadaných informácií tak, aby sme navrhli v maximálnej miere funkčný priestor a naplno využili jeho potenciál. Výsledkom sú vizualizácie s použitím reálnych materiálov a interiérových prvkov.

Návrh dispozície

Pôdorys zahŕňa rozmiestnenie zariadenia interiéru s ohľadom na funkčnosť a využitie priestoru podľa vašich predstáv.

Projekt interiéru - podklady pre realizáciu

Projekt interiéru je vypracovaný do podrobností nevyhnutných na realizáciu stavebných úprav, na realizáciu atypických a typových prvkov a zariadení interiéru. Projekt definuje materiálové charakteristiky povrchových úprav, konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu atypických prvkov.

EXTERIÉR

Štúdia obytných budov

Návrh štúdie obytných budov zahŕňa 3D zobrazenie budovy podľa zadaných parametrov, aby sme čo najlepšie vyjadrili jej myšlienku a funkciu. Výsledkom sú vizualizácie vonkajších častí budovy.

Návrh exteriéru

Návrh exteriéru zahŕňa 3D návrh okolia vzhľadom na vstupné informácie tak, aby sme čo najlepšie vyjadrili myšlienku a funkciu exteriéru v súlade s okolitými objektmi. Výsledkom sú vizualizácie exteriéru vrátane okolitých objektov.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Projekt rekonštrukcie

Pri projekte rekonštrukcie sa snažíme priniesť do rekonštruovaného objektu nový život a zámer, na ktorý bude budova využitá. Výstupom sú 2D výkresy daného objektu, 3D vizualizácie a správa o objekte.

Projekt novostavby

Ak plánujete stavať novostavbu, neváhajte sa nám ozvať. Vypracujeme vám návrh šitý na mieru a pripravíme všetko potrebné na začatie projektu pre stavebné povolenie. Výsledkom sú 2D výkresy objektu, 3D vizualizácie a správa o objekte.

Scroll Up